Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

  • 21/02/2024

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng của công ty

Xem tiếp