Chính sách thanh toán – millenniumasia

Không có sản phẩm nào giỏ hàng!

Tiếp tục mua hàng..

Chính sách thanh toán

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng của công ty